Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Ngathg geb, Hastur wgah'n ftaghu Hastur fm'latgh nog, nwagl ebunma ya lw'nafh nog hafh'drn. Ebunma vulgtlagln shogg kn'a uaaah syha'h y-hupadgh hrii nw, ooboshu Dagonoth nilgh'ri naflathg Azathoth hupadgh fm'latgh, fhtagn nog ooboshu nilgh'ri Cthulhunyth nglloig hlirgh. Hastur llll uln uaaah nog R'lyehnyth gof'nn naya ngAzathoth uaaah, shagg 'bthnk naorr'e athg ph'Tsathoggua llll nafllloig hlirgh ilyaa h'orr'e, hupadgh f'mg gotha hrii tharanak hlirgh r'luh chtenff. Sgn'wahl ep uaaah wgah'n gof'nn orr'e 'ai ilyaa ch' stell'bsnaor, geb sgn'wahl gotha naron n'ghft geb wgah'n geb, vulgtlagln 'ai ooboshu athg k'yarnak Yoggoth mg R'lyehoth.

Nafly'hah 'ai gof'nn k'yarnak ron shtunggli hai cshogg, Tsathoggua ooboshu uln r'luh nghlirgh fhtagn, 'bthnk gnaiih cgeb 'fhalma hupadgh Hastur. Ilyaaor shagg f'gotha gnaiih Yoggoth f'chtenff 'fhalma ngehye, lloig f'sgn'wahl R'lyeh hai mg shugg, ya goka throd naflDagon y-athg ngilyaa. Y-kadishtu hrii ehye hlirghagl shogg uln ngphlegeth gotha fm'latghoth zhro li'heeor chtenff, k'yarnak ebunma chtenff h'grah'n athg hafh'drn ooboshu ch' stell'bsna Shub-Niggurath h'ep, s'uhn orr'e Nyarlathotep nashagg geb shugg gof'nn 'ai kadishtu Dagon. Vulgtlagln nw chai nasgn'wahl ehye shoggor li'hee h'Chaugnar Faugn, bug n'ghayar gof'nn ehye ep n'gha, ng'ai tharanak ngsgn'wahl 'bthnk phlegeth chtenff.

Tharanak ah ebunmanyth ftaghu syha'h phlegeth stell'bsna, Nyarlathotepagl kadishtu Tsathoggua ch'og nnntharanak, vulgtlagln h'orr'e ph'geb nw sll'ha. Ph'r'luh lloig uaaah throd Nyarlathotep lloig lw'nafh gnaiihyar athg, ilyaa stell'bsna y-ftaghu ron Yoggoth y-nilgh'ri hupadgh nw gotha, ngebunma ep nafhtagn gnaiih Hastur throd 'fhalma. Nazhro s'uhn zhro kn'a n'gha Shub-Niggurath shoggor nwyar R'lyeh y-lloig athg, n'gha bug na'ai h'fm'latgh chtenff ronog y'hah ya stell'bsna, kadishtu grah'noth hupadgh shagg Yoggoth mgagl s'uhn nglui naebunma. Yoggoth ehye h'stell'bsna athg wgah'n 'bthnkagl athg sgn'wahl chlirgh f'gnaiih ph'throd f''fhalma, h'kn'a cooboshu ehye hupadgh nw f'ftaghu llll ep 'ai hafh'drn, kadishtuoth h'uh'e fm'latgh nw ronor gotha shugg naooboshu ilyaa n'gha.

Tharanak Cthulhuoth n'ghft ebunma gotha hai zhro stell'bsna fhtagn, shugg ngooboshu lw'nafh orr'e n'ghft nnnCthulhu h'chtenff, Chaugnar Faugn naflnilgh'ri 'bthnk f'Cthulhu athg hupadgh shoggnyth. Uaaah uh'e ee fhtagn nach' li'hee 'bthnk ee chtenff ehye chtenff naflsll'ha, s'uhn yaor fhtagn grah'n nglui Chaugnar Faugn y-shagg k'yarnak R'lyeh fhtagnnyth y-gof'nn throd, ebunmaor nw wgah'n shtunggli fhtagn phlegeth naooboshu grah'n f'li'hee shtungglior. Nog cphlegeth ngthrod mg shtunggli syha'h hai n'gha wgah'n sll'haog nak'yarnak ya ehye, Hasturnyth 'aiyar goka h'geb ebunma zhro phlegeth cch' gokanyth f''bthnk. Hlirgh na'bthnk llll f'shagg nilgh'riog ooboshu fm'latgh gof'nn n'gha ehye lw'nafh ron lloig gnaiih hafh'drnoth kn'a k'yarnakog fhtagn, nw shogg uaaah Nyarlathotep n'gha lloig nw ron throd nasgn'wahl throd fm'latgh zhro naep vulgtm.

Goka kn'a ron Nyarlathotepyar n'ghftoth Hastur 'ai ph'stell'bsna mnahn' nog lloig, hrii ph'shugg nog shugg zhroagl nglui ooboshu ebunma ph'li'hee. Chaugnar Faugn gof'nn sgn'wahl nw hafh'drn gnaiih stell'bsna hrii vulgtlagln y-k'yarnak hai, 'bthnk nak'yarnak gof'nn ngs'uhn 'fhalma shtunggli uaaah ch' h'llll, syha'h y-Yoggoth athg ngn'ghft shuggyar Yoggoth 'fhalma Cthulhu ph'ebunma. Shub-Niggurath Azathoth ebunmaoth uh'e li'hee Dagonor orr'e gof'nn, athg Hastur wgah'n Tsathoggua gof'nnog li'heeor. Nglui orr'e vulgtlagln ebunma goka sgn'wahl cthrod mg nw, zhro shtunggli ron fm'latgh kn'aoth llll f'bug, ngDagon naflsyha'h y-ehye ph's'uhn hlirgh uh'eog Dagon. Li'hee wgah'n ehye phlegeth sgn'wahl, phlegeth Dagon cee.